tisdag 25 augusti 2009

Social förmåga och förmågan att tjäna pengar


Forskaren Lennart Sjöberg skriver på sin blogg Psykologi samhälle kultur: Testdata predicerar inkomst att det finns ett samband mellan "trevlighet" och lön. Ju mer social man är desto högre lön har man. Intressant! Emotionell reglering, eller åtminstone psykologi, borde kanske införas i grundskolan som obligatoriskt ämne. Framgång i arbetslivet är väl inte fel? Sannolikt kan sådana kunskaper skapa också andra goda effekter på förmågan att handskas med negativa emotioner. Resultaten visar att sambandet gäller för både män och kvinnor, men att kvinnor generellt tjänar mindre vid samma nivå av "trevlighet". Det verkar vara så att samma grad av social förmåga hos män och kvinnor betalar sig bättre för män: faktiskt 5000 kronor mer i månaden. Tänkvärt. När kvinnorna är maximalt trevliga börjar de komma upp i samma lön som de icke så sociala männen. Dags att byta strategi? Det sägs ju att "snälla flickor kommer till himlen, andra kan komma hur långt som helst". Kanske andra egenskaper bör odlas av de kvinnor som vill göra karriär ekonomiskt?

Inga kommentarer: