lördag 24 oktober 2009

Roligt om rädsla

Bloggen orsakverkan har uppmärksammat The Daily show med Jon Stewart som i ett inslag tar upp våra rädslor för: a)influensapandemin, b)vaccinet och c)risken för att bli utan vaccin...
Inslaget visar tydligt exempel på hur hjärnans primitiva limbiska rädslosystem kör över våra mer utvecklade och förnuftiga delar av våra hjärnor.

"We have nothing to fear than fear itself" var det någon som sade.

måndag 19 oktober 2009

We feel fine

På en fantastisk hemsida kallad We feel fine har multimediakonstnären Jonathan Harris och matematikern Sep Kamvar gjort en hyllning till människans känsloliv. Sökmotorer söker kontinuerligt på bloggar i hela världen efter fraser som börjar med "I feel.." eller "I am feeling.." (ca 5000 utvalda adjektiv eller adverb) och plockar bilder och meningar från dessa bloggar till ett flashkonstverk med en touch av både poesi och statistik. Alla bilder och citat virvlar runt som färgglada prickar mot en svart bakgrund och klickar du på en kommer ett citat eller en bild och info om var i världen det är skrivet, kön, väderlek och t o m för hur många minuter sedan det skrevs. För den nördige finns chansen att söka på vissa länder, eller ålder för att se vilka känsloord som dominerar där. I Sverige var i tur och ordning följande ord de mest frekventa under de senaste timmarna: "sad", "lonely", "old", "sick", "sorry". Kan det vara vädret och mörkret? I hela världen sammanslaget var det "compelled", "best" och "happy" under de senaste timmarna. Ofta är det visst just så (förvånande nog): we feel fine. I alla fall i bloggvärlden.


torsdag 1 oktober 2009

Positivt initiativ mot fördomar om psykiska problem

Psykisk ohälsa ska ut ur skamvrån tycker socialminister Göran Hägglund, folkhälsoministern Maria Larsson och Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam i DN idag. Med utgångspunkt i Anders Miltons förslag i betänkandet ”Ambition och ansvar” ska man nu gripa sig an verket att förändra negativa attityder och fördomar mot människor som lider av psykisk ohälsa i Sverige och göra människor bättre rustade att möta människor med psykiska funktionshinder. Håller tummarna för att detta ska ge resultat! Viktigt arbete att minska stigmatiseringen för dessa grupper.