tisdag 24 november 2009

Indiskt nytänkande i cyberspace

Pranav Mistry berättar om sina kreativa idéer på denna video från TEDIndia. Good bye stela gam-nackar, och frusna skuldror. Hello cyber world!

måndag 23 november 2009

Livets byggsten funnen i kometsvans


Credit: NASA/JPL

Glycin är en av de 20 aminosyror som levande organismer är uppbyggda av. Nu har forskare från NASA identifierat en av dessa byggstenar för liv: "glycin" i svansen på en urgammal komet som aldrig varit i närheten av jorden. Forskarna har lyckats fånga upp några molekyler ifrån stjärndammet från kometen Wild-2 redan för tre år sedan med hjälp av en rymdfarkosten Stardust, utrustad med klibbig aerogel . Nu är analyserna klara och man kan äntligen slå fast att dessa molekyler faktiskt kommer från rymden och inte från jorden, eller den utrustning man använt.
Kometer och asteroider utgör mycket gamla rester från vårt solsystems födelse. De rusar fram genom rymden och är mest till besvär (åtminstone vissa av dem), men de bär trots allt på viktiga ledtrådar om hur liv kan ha uppstått på jorden en gång. Nu undrar jag bara hur glycinmolekylerna hamnade på kometen till att börja med?

lördag 21 november 2009Who, if I cried out, would hear me among the Angels'
Orders? and even if one of them pressed me
suddenly to his heart: I'd be consumed
in his more potent being. For beauty is nothing
but the beginning of terror, which we can still barely endure,
and while we stand in wonder it coolly disdains
to destroy us. Every Angel is terrifying.

And so I grip myself and choke down that call note
of dark sobbing. Ah, whom can we turn to
in our need? Not Angels, not humans,
and the sly animals see at once
how little at home we are
in the interpreted world. That leaves us
some tree on a slope, to which our eyes returned
day after day; leaves us yesterday's street
and the coddled loyalty of an old habit
that liked it here, lingered, and never left.

O and the night, the night, when the wind full of worldspace
gnaws at our faces—, for whom won't the night be there,
desired, softly disappointing, setting hard tasks
for the single heart. Is it easier on lovers?
Ah, they only use each other to mask their fates.

You still don't see? Fling the emptiness in your arms
out into the spaces we breathe; perhaps the birds
will feel the increase of air with more passionate flight.
/.../
Rainer Maria Rilke Duionoelegierna (1912/1922)

söndag 8 november 2009

Mona Lisas leende


Redan 2005 hade forskare inom visuell datateknik skapat så pass smarta digitala analysverktyg att man så sakteliga börjar närma sig människans väldigt välutvecklade förmåga att avläsa ansiktsuttryck. Vi människor kan som bekant blixtsnabbt uppfatta om en person vi ser är glad men samtidigt lite blyg, eller arg, ledsen och uppgiven. Det är ett komplicerat matematiskt förhållande mellan munnens krökning, ögonens kisande, ögonbrynens vinkling som vi gör automatiskt - även om vi inte vet medvetet hur - som gör detta möjligt. Till dessa visuella "ledtrådar" kommer förstås hos människor all vår tidigare kunskap om världen, om personen det handlar om, och själva situationen som bidrar med mer underlag för att kunna tolka vad en person känner vid ett visst tillfälle.
Enligt forskarna 2005 funkade den datorbaserade mjukvaran ganska lika som människors avläsning. Ett av resultaten handlade om ett berömt konstverk, nämligen Mona Lisas berömda ansiktsuttryck. Datoranalysen svarade på gåtan: hennes berömda ansiktsuttryck består av 83% glädje, 9% avsmak,6% rädsla och 2% ilska. Mjukvaran är framtagen på University of Illinois at Urbana-Champaign.
Orsaken till att jag tar upp detta redan gamla forskningsfynd är att denna analys är högst relevant för den bild som kopplas till författaren av denna blogg. Tycker att analysen stämmer ganska bra. Mixade känslor är ju ack så vanligt. Man vet liksom varken ut eller in. Vad tycker du om Mona Lisas uttryck? Här visas bilden i sin helhet så att du kan göra en egen bedömning.
För den som vill träna sig på att läsa av ansikten kanske Paul Ekmans bok "Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Expressions" kan vara ett tips.