söndag 13 juni 2010

Den fantastiska Randi kommer till Stockholm, Göteborg och Lund!

Den världskände magikern och skeptikern "Amazing" James Randi kommer till Sverige i sommar, i samarbete med föreningen för Vetenskap och Folkbildning. Han kommer till Göteborg efter att ha varit i Stockholm, för att sedan besöka även Lund. Varför är han fantastisk kan man undra. Jo, det är sällsynt med människor som så outtröttligt verkar för upplysning och kritisk granskning av pseudovetenskap, vidskepelse och paranormala fenomen.
Om ni missar Randis besök i Sverige finns han alltid på YouTube

Randi har bland annat objektivt testat företeelsen "Therapeutic touch" (på svenska kanske bäst översatt till "reiki healing", dvs en behandlingsmetod som inbegriper handpåläggning utan att faktiskt nudda vid patientens hud via "energier" som färdas genom luften). Titta t ex på denna film där den 11-åriga Emily Rosa (!) tillsammans med Randi genomför ett experiment (publicerat i Journal of the American Medical Association - JAMA) som avslöjar utävarnas oförmåga att bättre än slumpen demonstrera sina förmågor att känna "energifält".