torsdag 1 oktober 2009

Positivt initiativ mot fördomar om psykiska problem

Psykisk ohälsa ska ut ur skamvrån tycker socialminister Göran Hägglund, folkhälsoministern Maria Larsson och Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam i DN idag. Med utgångspunkt i Anders Miltons förslag i betänkandet ”Ambition och ansvar” ska man nu gripa sig an verket att förändra negativa attityder och fördomar mot människor som lider av psykisk ohälsa i Sverige och göra människor bättre rustade att möta människor med psykiska funktionshinder. Håller tummarna för att detta ska ge resultat! Viktigt arbete att minska stigmatiseringen för dessa grupper.

1 kommentar:

Technicolor sa...

Det är ju inte helt enkelt det där med attitydförändringar, och tidigare öronmärkta psykiatripengar har ju tyvärr inte spenderats helt genomtänkt, men man får hoppas att de når sitt mål. Både förbättrade attityder och mer medel till evidensbaserade metoder är välbehövligt.