söndag 23 augusti 2009

Om konsten att vara glad

I Dagens Nyheter har Anna Kåver uppmärksammats för sin nya bok om känslor. I intervjun berättar hon om den nya "positiva psykologin" som sysslar med hur vi kan träna upp oss när det gäller att vidmakthålla positiva känslor. Det här kan vara viktigt eftersom rädsla och ilska ofta tycks ha "förtur" i vår hjärna på grund av de omständigheter våra förfäder levde i för mycket länge sedan då livet gick ut på att upptäcka faror och parera för dessa. Anna Kåver använder ett fint bildspråk i intervjun som på ett väldigt pedagogiskt sätt når fram med hennes budskap. I kommentarerna på artikeln framgår att någon verkar se hennes råd om att fånga glada upplevelser som farofyllda - hur ska det gå med ondskan i världen, atombomber och miljöförstöring om alla bara är glada och nöjda? Besläktade tankar förekom redan på 70-talet när antipsykiatriskt inspirerade debattörer menade att psykologiska behandlingsmetoder t ex vid arbetsrelaterad stress förhindrade den snabba revolution som annars snabbt skulle förändra dåliga arbetsförhållanden på ett mer radikalt sätt. Flera kommentarer uttrycker dock tacksamhet över enkla och handgripliga råd att hantera negativa känslor.

Inga kommentarer: