lördag 29 augusti 2009

Hur ser man på framtiden när man är deppig?


Ja, det kan man fundera på och spekulera mycket om. En sätt att få svaret på frågan är att helt enkelt fråga personer som är deprimerade. Det har Professor Gerhard Andersson med flera gjort. Han bad ett antal lätt deprimerade personer (och lika många icke-deprimerade) att skriva ner positiva och negativa händelser som de tänkte skulle kunna hända inom en tre veckor framåt. Det är lätt att tro att måttligt deprimerade människor i högre grad skulle ha negativa tankar om framtiden. Det visade sig emellertid att alla tänkte ungefär lika mycket på framtida dåliga händelser oavsett om de var ledsna eller glada. Den stora skillnaden var istället - visade det sig - att de som var deprimerade inte kunde föreställa sig positiva händelser i samma grad som de icke-deprimerade personerna.
Det här är viktig kunskap, eftersom den ger ledtrådar om hur man på ett bättre sätt kan försöka hjälpa personer med mild depression. Se mer på bloggen "Deprimerade ser mindre positiva händelser framför sig" på Wemind.

Inga kommentarer: