onsdag 1 juli 2009

Konsten att vara lycklig


Psykologi är en vetenskap (överraskad någon?) som under ganska lång tid har ägnat sig åt negativa sidor av vårt psyke: psykiska problem, ångest, depression och relationsproblem. Även om detta fantastiskt nog har lett till att vi nu faktiskt har psykologiska behandlingar som bevisligen har effekt vid flera av dessa psykologiska problem har vissa forskare börjar tycka att det nu är dags att bli lite mer proaktiva. Varför inte försöka ta reda på hur man kan leva för att hjälpa folk att klara motgångar och stress så att de slipper bli sjuka? Varför inte forska lite mer om glädje, välbefinnande och lycka? Personligen tycker jag att det är en bra idé. Det är tydligt att vi diskuterar lycka alldeles för lite - vad är det egentligen? Om psykologiforskningen struntar i glädjebiten kommer forskarna att bli överkörda av glada amatörer som utnyttjar människors behov av goda råd på den fronten. Och det är väl egentligen där vi står nu.

En av pionjärerna inom området är i alla fall Martin Seligman. Han berättar här om läget på den "positiva" forskningsfronten inom psykologin, och dessutom kommer han med flera konkreta tips på hur man kan träna för att bli lite bättre på glädje. Skriv ett brev till en viktig person i ditt liv, sök upp denna person och läs upp brevet -är en uppgift som handlar på att träna sig i tacksamhet.
Forskningen om våra negativa känslor har visat att dessa ofta bygger på överlevnadsinstinkter som mycket snabbt och automatiskt aktiverar olika beteenden och reaktioner och när man fattat vad som hänt är det för sent att stoppa förloppet även om det var falskt alarm. Det är möjligt att glädje och tacksamhet är känslor som inte aktiveras lita snabbt och automatiskt, utan ofta kommer i andra hand. Evolutionen har helt enkelt gjort oss mest duktiga på att vara på vår vakt och akta oss för faror - first thing first. Vår tillvaro nu ser mycket annorlunda ut än då våra förfäder gick på savannen med ett spjut i handen. Vi hinner tänka mer -till exempel på hur man kan göra för att träna sig på att göra sådant som gör oss gladare, och kanske andra gladare också.
Om du vill testa hur optimistiskt du är, eller testa hur glad du är eller i vilken grad du trivs på jobbet, gå till Seligmans hemsida och testa dig på vetenskapligt beprövade formulär, som kanske också kan komma till nytta i forskningen (helt anonymiserat förstås). Vad gör dig glad - hur skulle din "perfekta dag" se ut? Jag skulle nog helst vilja vara vid havet och ära grillade sardiner när jag blir hungrig. Och ha ordentligt med solskydd förstås.

Inga kommentarer: