söndag 8 november 2009

Mona Lisas leende


Redan 2005 hade forskare inom visuell datateknik skapat så pass smarta digitala analysverktyg att man så sakteliga börjar närma sig människans väldigt välutvecklade förmåga att avläsa ansiktsuttryck. Vi människor kan som bekant blixtsnabbt uppfatta om en person vi ser är glad men samtidigt lite blyg, eller arg, ledsen och uppgiven. Det är ett komplicerat matematiskt förhållande mellan munnens krökning, ögonens kisande, ögonbrynens vinkling som vi gör automatiskt - även om vi inte vet medvetet hur - som gör detta möjligt. Till dessa visuella "ledtrådar" kommer förstås hos människor all vår tidigare kunskap om världen, om personen det handlar om, och själva situationen som bidrar med mer underlag för att kunna tolka vad en person känner vid ett visst tillfälle.
Enligt forskarna 2005 funkade den datorbaserade mjukvaran ganska lika som människors avläsning. Ett av resultaten handlade om ett berömt konstverk, nämligen Mona Lisas berömda ansiktsuttryck. Datoranalysen svarade på gåtan: hennes berömda ansiktsuttryck består av 83% glädje, 9% avsmak,6% rädsla och 2% ilska. Mjukvaran är framtagen på University of Illinois at Urbana-Champaign.
Orsaken till att jag tar upp detta redan gamla forskningsfynd är att denna analys är högst relevant för den bild som kopplas till författaren av denna blogg. Tycker att analysen stämmer ganska bra. Mixade känslor är ju ack så vanligt. Man vet liksom varken ut eller in. Vad tycker du om Mona Lisas uttryck? Här visas bilden i sin helhet så att du kan göra en egen bedömning.
För den som vill träna sig på att läsa av ansikten kanske Paul Ekmans bok "Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Expressions" kan vara ett tips.

Inga kommentarer: