lördag 12 september 2009

Om kritiken mot Socialstyrelsen - attacken från psykiatrin

Socialstyrelsen har fått mycket kritik för förslaget på de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångest. Rekommendationen att i vissa fall prioritera evidensbaserad psykoterapi före andra behandlingar (medicinska) har skakat om företrädare för såväl psykodynamisk terapi, som läkarkåren. I Svenska Dagbladet har tunga psykiatriker slutit leden kring en samstämmig och högröstad kritik av Socialstyrelsens arbete och det vetenskapliga underlag som detta vilar på. Ett utmärkt inlägg med kloka synpunkter på denna debatt finns formulerade i bloggen Technicolor - läs: Technicolor: Kritiken mot Socialstyrelsens KBT-rekommendationer. Del 1 - Sveriges psykiatriska förening.

Inga kommentarer: