onsdag 18 mars 2009

Diskriminering

Vilka metoder får man använda för att lära ut vad det innebär att bli utsatt för diskriminering? En lärare i Iowa gjorde för 40 år sedan, dagen efter  Martin Luther King Jr. blev mördad, ett socialpsykologiskt experiment med barnen i sin klass för att lära dem just detta. Kolla in hemsidan med hela dokumentären.  Även om projektet är lovvärt och eleverna nu efteråt är tacksamma för denna erfarenhet så är det nog så att detta aldrig skulle kunna göras idag. Jag tror att det skulle utbryta en folkstorm från föräldrarna till de barn som blev utsatta för denna undervisning, och om man inte skulle fråga skulle det nog inte göra saken bättre. Vad tror du? Betänk att de här barnen 20 år senare var övertygade antirasister. Attityder djupt förankrade i primitiva och automatiska känslor som rädsla är svåra att prata bort.

Inga kommentarer: